مطالبی که برچسب طرح آماده جلد همشهری را دارند .

طرح آماده جلد هفته نامه همشهری جوان

امروز براتون طرح آماده جلد هفته نامه همشهری جوان را طراحی کرده ام. فونت های این همگی مطابق طرح های چاپ شده می باشد. لازم به یادآوری مجدد است که این طرح آماده کاملا اختصاصی است و کار طراحی آن با بنده بوده است…!

بیشتر بخوانید<