مطالبی که برچسب آثار هنری جدید را دارند .

مجموعه ۱۵ تصویر زیبا از آثار هنری با مداد

مداد

هنر واژه ای است که توصیف آن طیف متنوعی از فعالیت های بشری و محصولات از این فعالیت ها است، اما اغلب درک اشاره نقاشی، فیلم، عکاسی، مجسمه سازی، و دیگر رسانه های بصری است. موسیقی، تئاتر، رقص، ادبیات و رسانه های تعاملی را در یک تعریف وسیع تری از هنر یا هنر گنجانده شده است. تا قبل از قرن ۱۷th، هنر با اشاره به هر گونه مهارت و یا تسلط و از صنایع دستی و علوم متمایز نشده بود، اما در استفاده از مدرن از هنر زیبایی و مهارت های به دست آمده به طور کلی مشخص شده است.

بیشتر بخوانید


<