مطالبی که برچسب آلبوم 3 بعدی را دارند .

ساخت آلبوم های ۳ بعدی – Binerus 3D Image Commander 1.75

3d

۳D Image Commander نرم افزاری است که به شما  امکان ساخت آلبوم های  ۳ بعدی  با افکت ها و مدل های مختلف را می دهد و هم چنین می توانید متن مورد نظر خود را درمکان دلخواه تصاویر قرار دهید .

قابلیت اضافه کردن افکت هایی همچون :
– اضافه کردن انعکاس به تصاویر
– اضافه کردن سایه به تصاویر
– افزودن  حالت ۳ بعدی به تصاویر
– امکان افزدون حالت  درخشش به تصاویر
۳D curving

بیشتر بخوانید


<