مطالبی که برچسب آموزش ایلاستریتور را دارند .

آموزش ویدئویی رنگ آمیزی طراحی دستی در ایلاستراتور

در این آموزش شما با استفاده از ویژگی live trace و با کمک ابزار paint pucket در نرم افزار ایلاستراتور

یک طراحی دستی را به وکتور تبدیل می کنیم و بعد رنگ آمیزی می کنیم.

امیدوارم از آموزش لذت ببرید.

بیشتر بخوانید<