مطالبی که برچسب آموزش عکس گرفتن در شب را دارند .

چگونه از رعد و برق عکاسی کنیم

عکاسان همیشه با صحنه های سریع مشکل داشته اند حال آنکه این گونه عکس ها در شب نیز باشد که عکاسان را به زحمت بیشتری وا می دارد. اما در دنیای امروز که هر روز بهتر از دیروز میشه زندگی کرد این امر را برای عکاسان مهیا کرده است که ما به آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید


<