مطالبی که برچسب تصاویر زیبا را دارند .

مجموعه ۳۰ تصویر زمینه زیبا ۲۰۱۰

مجموعه  تصاویر زمینه زیبا شامل ۳۰ تصویر می باشد  . این تصاویر با داشتن کیفیت HD در اندازه ۱۰۲۴×۱۲۸۰ مناسب برای تصاویر  زمینه رایانه می باشد .

بیشتر بخوانید<