مطالبی که برچسب توپ بسکتبال را دارند .

تکسچر توپ بسکتبال نارنجی

این تکسچر می توانید در طراحی طرح های ورزشی از قبیل پوستر ، تراکت ، بنر و یا هر چیز دیگری که به ورزش مربوط باشد استفاده کنید. اندازه این طرح ۴۰۰۰ در ۳۰۰۰ پیکسل می باشد و در تکسچر از ترکیب رنگ های قرمز و نارجی استفاده شده است.

بیشتر بخوانید<