مطالبی که برچسب Fake Glitte را دارند .

مجموعه ۷تایی براش های Fake Glitter

در این مجموعه که Fake Glitter نام دارد ۷ براش قرار دارد. نام طراح این براش Cacaborges بوده و دیگر آثاوی را می توانید در اینجا ببینید.

بیشتر بخوانید<