مطالبی که برچسب Halftone 2 را دارند .

مجموعه ۱۲تائی براش های Halftone 2

چند روز پیش مجموعه ۱۳تائی براش های Halftone را برای دانلود قرار دادم . امروز هم براتون ویرایش دوم این براش آماده کرده که شامل ۱۲ براش می باشد .

بیشتر بخوانید<