مطالبی که برچسب Photoshop Actions را دارند .

دانلود ۷ اکشن تصویر فتوشاپ

دانلود اکشن فتوشاپ

اکشن از یک یا چند سری عملیاتی تشکیل شده است که توسط کاربر فتوشاپ قبل از شروع انجام عملیات طراحی ضبط و پس از پایان انجام عملیات متوقف می شود و می تواند در دفعات بعدی برای انجام همان عملیات طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع اکشن(Action) ها به دستور شما تمامی کارهایتان را ضبط می کنند دوباره به دستور شما آنها را پخش می کنند.
در حال حاظر اکشن های متنوع و جالبی موجود می باشد که کار کاربران فتوشاپ را سرعت بخشیده است, این مجموعه یک سری از اعمال ضبط شده و اماده اکشن است که می توانید با استفاده از ان ها رنگ تصاویر مورد نظرتان را به حالت دلخواه تان تغییر بدهید.

بیشتر بخوانید


<